Nanbu Bijin Tokubetsu Junmai

Brewery: Nanbu Bijin Brewery
Classification: Tokubetsu Junmai
Alcohol: 15.5%
Prefecture: Iwate
Rice Type: Ginotome
Seimaibuai: 55%
SMV: +5.0

View on UrbanSake.com


Tsukinowa Yoi-no-Tsuki Midnight Moon Daiginjo

Alcohol: 16.5%
Rice Type: Ginginga
Seimaibuai: 50%
Prefecture: Iwate
Brewery: Tsukinowa Brewery
Importer: Sake Story
Classification: Daiginjo
Sake Name English: Midnight Moon
SMV: +2.5

View on UrbanSake.com


Listen to Episode 40