Ryusei Nagomi No Karakuchi Tokubetsu Junmai

Alcohol: 16.0%
Brewery: Fujii Shuzo (Hiroshima)
Classification: Tokubetsu Junmai
Prefecture: Hiroshima
Rice Type: Hattannishiki
SMV: +10.0
Acidity: 1.7
Seimaibuai: 65%

View On UrbanSake.com


Joto Daiginjo

Classification: Daiginjo
Prefecture: Hiroshima
Rice Type: Hattannishiki
Seimaibuai: 50%
Brewery: Nakao Brewery
Acidity: 1.3
SMV: +5.0

View On UrbanSake.com


Listen to Episode 23