Episode 63 – Sake Spotlight: Hokkaido

Otokoyama Kitano Inaho Daiginjo


Classification: Daiginjo
Acidity: 1.2
Brewery: Otokoyama Shuzo
Alcohol: 16.0%
Prefecture: Hokkaido
SMV: +1.0
Rice Type: Suisei
Seimaibuai: 40%
Brand: Otokoyama (Hokkaido)
Sake Name English: Rice of Hokkaido


Otokoyama Shiboritate Tokubestsu Junmai Nama Genshu


Classification: Tokubestu Junmai, Nama Genshu Shiboritate
Acidity: 1.7
Brewery: Otokoyama Shuzo
Alcohol: 17.0%
Prefecture: Hokkaido
SMV: +2.0
Rice Type: Ginpu
Seimaibuai: 55%
Brand: Otokoyama


Listen to Episode 63