Featured Sake Episode 6

Niizawa Atagonomatsu Tokubetsu Honjozo

Alcohol: 15.5%
Classification: Tokubetsu Honjozo
Prefecture: Miyagi
Rice Type: Yamadanishiki
Seimaibuai: 60%
SMV: +7.0
Brewery: Niizawa Jozoten
Acidity: 1.6
View On UrbanSake.com
Yuki No Bosha Yamahai Junmai

Brewery: Asahi Shuzo (Niigata)
Classification: Ginjo
Acidity: 1.0
Alcohol: 15.5%
Prefecture: Niigata
Seimaibuai: 55%
SMV: +6.0
Rice Type: Gohyakumangoku
Brand: Kubota (久保田)
View On UrbanSake.com

Where to Buy?
Purchase on TippsySake.com: Yuki No Bosha Yamahai Junmai
NOTE: Use Discount Code “REVOLUTION” for 10% off your first order with Tippsy Sake.
Otokoyama Shiboritate Tokubetsu Junmai Nama Genshu

Brewery: Otokoyama Brewery
Alcohol: 17.0%
Acidity: 1.7
Classification: Tokubetsu Junmai Shiboritate Nama Genshu
Prefecture: Hokkaido
Seimaibuai: 55%
SMV: +2.0
Sake Rice: Ginpu
Listen to Episode 6