Posted in: Featured Sake

Featured Sake Ep. 47

Senchu Hassaku Tokubetsu Junmai Brewery: Tsukasabotan Brewery Classification: Tokubetsu Junmai Acidity: 1.4 Alcohol: 15.5% Prefecture: Kochi Seimaibuai: 60% SMV: +8.0 […]

Read more
Posted in: Featured Sake

Featured Sake Ep. 44

Otokoyama Junmai Daiginjo Brewery: Otokoyama Brewery Alcohol: 16.0% Acidity: 1.3 Classification: Junmai Daiginjo Prefecture: Hokkaido Seimaibuai: 38% SMV: +5.0 View […]

Read more