Posted in: Featured Sake

Featured Sake Ep. 30

Shiragiku Taiten “Shiragikumai” Junmai Brewery: Shirakigu Shuzo Classification: Junmai Acidity: 1.1 Alcohol: 16.5% Prefecture: Okayama Seimaibuai: 65% SMV: +4.0 Rice […]

Read more
Posted in: Featured Sake

Featured Sake Ep. 25

Imada Fukucho Seaside Sparkling Junmai Classification: Junmai, Sparkling Acidity: 3.5 Brewery: Imada Shuzohonten Alcohol: 13.0% Prefecture: Hiroshima SMV: -3.0 Rice […]

Read more
Posted in: Featured Sake

Featured Sake Ep. 24

Kid Junmai Ginjo Hiyaoroshi Brewery: Heiwa Shuzo (Wakayama) Classification: Hiyaoroshi, Junmai Ginjo Acidity: 1.7 Alcohol: 15.0% Prefecture: Wakayama Seimaibuai: 50%, […]

Read more
Posted in: Featured Sake

Featured Sake Ep. 23

Ryusei Nagomi No Karakuchi Tokubetsu Junmai Alcohol: 16.0% Brewery: Fujii Shuzo (Hiroshima) Classification: Tokubetsu Junmai Prefecture: Hiroshima Rice Type: Hattannishiki […]

Read more